Home

PRIVACY

PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING VINGINO


1. Over Vinci Vici B.V.

Vinci Vici B.V. (hierna: “Vingino”, “wij”, “ons”) is gevestigd aan de Mariënhoef 6, 3851ST, te Ermelo en staat ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder het nummer: 66117631. Vragen over deze privacy- en cookieverklaring (hierna: “Privacyverklaring”) kunnen worden gesteld aan Vingino aan de hand van de contactgegevens onderaan deze pagina

2. Deze Privacyverklaring

De bescherming van uw persoonsgegevens (hierna: “Persoonsgegevens”) is voor ons belangrijk. In deze Privacyverklaring willen we u dan ook informeren over de verwerking van uw Persoonsgegevens door Vingino. Deze Privacyverklaring is van toepassing op de verwerkingen van uw Persoonsgegevens door Vingino, bijvoorbeeld wanneer u klant bij ons bent of wanneer u onze website www.vingino.com (hierna: “Website”) bezoekt.

Door gebruik te maken van de diensten van Vingino, accepteert u onze Privacyverklaring. Leest u deze Privacyverklaring a.u.b. zorgvuldig door voordat u gebruikmaakt van onze diensten.

3. Persoonsgegevens

Met Persoonsgegevens wordt alle informatie bedoeld waarmee een natuurlijk persoon direct of indirect geïdentificeerd kan worden. Persoonsgegevens hebben betrekking op een persoon, de betrokkene (hierna: “Betrokkene”). Voorbeelden van Persoonsgegevens zijn uw naam, adres, e mailadres en telefoonnummer, maar ook bijvoorbeeld uw IP-adres.

4. Het verwerken van Persoonsgegevens door Vingino

Het verzamelen, opslaan, gebruiken, bewerken, raadplegen en doorzenden van Persoonsgegevens wordt ook wel “verwerken” genoemd. Zo verwerken wij de Persoonsgegevens die u bij gebruik van onze website, telefonisch of via e mail vrijwillig aan ons verstrekt. Hieronder begrepen is alle informatie die u vrijwillig aan ons verstrekt wanneer u zich op de website van Vingino registreert, een bestelling plaatst, een betalingsmethode selecteert of om informatie over onze diensten verzoekt. U heeft in principe altijd zelf de keuze om uw Persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Toch willen wij u er wel op wijzen dat wij zonder uw Persoonsgegevens geen uitvoering kunnen geven aan een eventuele overeenkomst.

5. Categorieën van persoonsgegevens en de bijbehorende doeleinden

Vingino kan onder andere de volgende Persoonsgegevens van klanten en websitebezoekers ontvangen:

Persoonsgegevens

Doel van het gebruik

NAWTE-gegevens (Naam, Adres, Woonplaats, Telefoon, E-mail):
- Om een overeenkomst met u aan te gaan.
- Om de overeenkomst die u met ons heeft gesloten uit te kunnen voeren (o.a. het bestellen, leveren en ophalen van goederen).
- Om u onze nieuwsbrief toe te kunnen sturen.
- Om contact met u op te kunnen nemen.

Financiële gegevens, waaronder bankrekeningnummer en mogelijke betalingsachterstanden:
- Om de door u verschuldigde betalingen te kunnen factureren en/of betalingsherinneringen te versturen.

Sollicitatiegegevens, waaronder geslacht, geboortedatum, werk- en opleidingshistorie, pasfoto, en overige Persoonsgegevens die gerelateerd zijn aan de desbetreffende vacature:
- Om uw sollicitatie in behandeling te kunnen nemen.

6. De wettelijke grondslag

Vingino heeft een wettelijke grondslag nodig om uw Persoonsgegevens te mogen verwerken. Wij verwerken uw Persoonsgegevens op grond van de volgende wettelijke grondslagen:

- op basis van expliciete toestemming, bijvoorbeeld wanneer u expliciete toestemming geeft voor het ontvangen van onze nieuwsbrieven;

- in het kader van het aangaan en de uitvoering van de overeenkomst;

- op grond van een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld wanneer wij financiële gegevens dienen te verstrekken aan de Belastingdienst, of

- op grond van een gerechtvaardigd belang.

Vingino heeft een gerechtvaardigd belang om uw Persoonsgegevens te verwerken in het kader van het versturen van direct marketingberichten aan bestaande klanten. Zonder uw Persoonsgegevens kunnen wij onze bestaande klanten geen direct marketingberichten versturen. Wij zullen, voorafgaand aan een dergelijke verwerking, altijd een afweging maken tussen onze belangen en uw belangen als Betrokkene.

7. Het verstrekken van uw Persoonsgegevens aan derden

We zullen uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen of anderszins verstrekken, tenzij u ons hiertoe hebt gemachtigd of we hiertoe wettelijk verplicht zijn. Het kan echter voorkomen dat informatie intern wordt gedeeld. Onze medewerkers zijn onderworpen aan dezelfde privacyrechtelijke verplichtingen als wij.

8. Het gebruik van de Website door minderjarigen

Wanneer u jonger bent dan 16 jaar, mag u alleen uw Persoonsgegevens via deze Website aan ons verstrekken als u hiervoor toestemming heeft verkregen van uw ouder(s) of uw wettelijke vertegenwoordiger(s) en hij/zij kennis heeft/hebben genomen van deze Privacyverklaring.

9. Beveiligingsmaatregelen

We hebben technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen, in het bijzonder tegen verlies, manipulatie of onbevoegde toegang. We passen onze beveiligingsmaatregelen regelmatig aan. Desondanks wijzen we erop dat er veiligheidsrisico’s verbonden zijn aan de gegevensoverdracht via internet waardoor wij een volledige bescherming tegen toegang door derden niet kunnen garanderen.

10. Bewaartermijnen

Wij bewaren uw Persoonsgegevens of andere data die u aan ons verstrekt niet langer dan noodzakelijk voor het bereiken van de bovenstaande doeleinden en/of het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Dit brengt mee dat wij uw gegevens in principe bewaren zolang de klantrelatie duurt en financiële verplichtingen zijn afgewikkeld, of voor de duur van uw sollicitatie (indien van toepassing) en/of zoveel langer als nodig is conform de (wettelijke) bewaartermijnen.

11. Rechten van Betrokkenen

U heeft als Betrokkene:

- het recht op inzage in de Persoonsgegevens die wij van en/of over u hebben;

- het recht op rectificatie van de Persoonsgegevens die wij van en/of over u hebben;

- onder bepaalde omstandigheden, het recht op verwijdering van de Persoonsgegevens die wij van en/of over u hebben;

- onder bepaalde omstandigheden, het recht op beperking van de verwerking van de Persoonsgegevens die wij van en/of over u hebben;

- het recht op overdracht van uw gegevens, maar alleen als wij de Persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming; en

- het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

12. Cookies

Op onze site maken we gebruik van zogenaamde cookies om herhaald gebruik van ons aanbod door dezelfde gebruiker/internetaansluiting te herkennen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die uw internetbrowser op uw computer plaatst en opslaat. Deze hebben ten doel onze internetsite en onze aanbiedingen te optimaliseren. Het gaat hierbij meestal om zogenaamde sessiecookies, die na afloop van uw bezoek weer worden verwijderd. Andere cookies blijven op uw randapparaat staan en stellen ons of het bedrijf waarmee we samenwerken in staat uw browser bij een volgend bezoek te herkennen (persistente cookies). De op deze wijze verkregen informatie heeft ten doel onze aanbiedingen te optimaliseren en de toegang tot onze site voor u te vereenvoudigen. Momenteel plaatsen wij de volgende cookies:

- Essentiële cookies: dit zijn noodzakelijke cookies die ervoor zorgen dat u de website kunt bezoeken en van bepaalde functies op de Website gebruik kunt maken, zoals het plaatsen van een bestelling in uw winkelmandje. Voor het plaatsen van deze cookies hebben wij geen toestemming nodig.

- Functionele cookies: dit zijn cookies die ervoor zorgen dat wanneer u als websitebezoeker de website aanpast aan de hand van uw voorkeuren, bijvoorbeeld door de taal- of locatie-instellingen te wijzigen, de website de door u ingestelde voorkeuren zal onthouden. Voor het plaatsen van deze cookies hebben wij geen toestemming nodig.

- Analytische cookies: dit zijn cookies die ervoor zorgen dat wij u van een betere website-ervaring kunnen voorzien. Voor het plaatsen van deze cookies hebben wij in principe geen toestemming nodig, tenzij deze analytische cookies niet geanonimiseerd worden. Mochten wij ook niet-geanonimiseerde analytische cookies plaatsen, dan zullen wij dat alleen doen nadat wij uw toestemming hiervoor hebben ontvangen.

- Advertentiecookies: dit zijn cookies die ervoor zorgen dat onze business partners jou kunnen voorzien van reclame die op uw voorkeuren is toegesneden. Ook deze cookies zullen wij alleen plaatsen nadat wij uw toestemming hiervoor hebben ontvangen.

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en per geval beslist of u deze accepteert of dat cookies in bepaalde gevallen of altijd worden geblokkeerd; we wijzen u er echter op dat u in dat geval eventueel niet volledig gebruik kunt maken van alle functies van onze website.

13. Social Media Plug-ins

Op de website van Vingino wordt gebruikgemaakt van zogenaamde sociale plug-ins (“Plug-in(s)”) van de sociale netwerken Facebook, Pinterest en YouTube en van de microbloggingdiensten Twitter en Instagram. Deze diensten worden aangeboden door de ondernemingen Facebook Inc., Pinterest Inc., Google Inc., Twitter Inc. en Instagram LLC.

Indien u op onze website een pagina opvraagt die een dergelijke Plug-in bevat, maakt uw browser rechtstreeks verbinding met de servers van Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest of YouTube. De inhoud van de Plug-in wordt door de desbetreffende aanbieder rechtstreeks naar uw browser verzonden en in de pagina geïntegreerd. Door de integratie van de Plug-ins ontvangen de aanbieders de informatie dat uw browser de desbetreffende pagina van onze website heeft opgevraagd, ook al beschikt u niet over een profiel of bent u op dat moment niet ingelogd. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt door uw browser rechtstreeks naar een server van de desbetreffende aanbieder in de VS verzonden en daar opgeslagen.

Indien u bij een van deze diensten bent ingelogd, kunnen deze aanbieders uw bezoek van onze website rechtstreeks koppelen aan uw profiel op Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest resp. YouTube. Bij interactie met de plug-ins (bijvoorbeeld door op de ‘Vind ik leuk’ , de ‘Pin It’ , de ‘Tweet’ resp. de ‘Instagram’-knop te klikken) wordt de desbetreffende informatie eveneens rechtstreeks naar een server van de aanbieders verzonden en daar opgeslagen. De informatie wordt bovendien in het sociale netwerk en op uw Twitter resp. Instagram-account weergegeven en daar aan uw contacten getoond.

Wij adviseren u om de Privacyverklaring van de desbetreffende aanbieder te raadplegen voor meer informatie over het doel en de omvang van de te verwerken Persoonsgegevens, uw rechten en de mogelijke instellingen ter bescherming van uw privacy. Wij zijn niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud van deze websites of de wijze waarop deze aanbieders uw Persoonsgegevens verwerken.

14. Verzoeken, vragen, opmerkingen en klachten

Mocht u één of meerdere van de bovenstaande rechten willen uitoefenen of heeft u vragen, opmerkingen en/of klachten hebben over deze Privacyverklaring of de wijze waarop Vingino uw Persoonsgegevens verwerkt, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen aan de hand van de volgende contactgegevens:

Vingino
Mariënhoef 6
3158 ST Ermelo
[email protected]
0341 -217 444
(bereikbaarheid: 09:00 – 17:00 uur ban maandag t/m vrijdag)

Vingino streeft ernaar om uw verzoek, vraag, opmerking of klacht binnen vier weken na ontvangst van een reactie te kunnen voorzien.

Het kan zijn dat u niet tevreden bent met de wijze waarop wij uw klacht hebben afgehandeld of de wijze waarop wij uw Persoonsgegevens verwerken. In een dergelijk geval kunt u contact opnemen met de opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens om daar uw klacht voor te leggen.

15. Wijzigingen

Deze Privacyverklaring kan door ons worden gewijzigd. Dergelijke wijzigingen zijn van kracht vanaf het moment dat deze worden gepubliceerd op de Website. Wij adviseren u daarom om deze Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Deze Privacyverklaring is voor het laatst geactualiseerd op 8 april 2019.