Gratis verzending vanaf € 60,-  Gratis retourneren binnen 14 dagen  Voor 15.00 uur besteld, morgen in huis  Gratis verzending vanaf € 60,-  Gratis retourneren binnen 14 dagen  Voor 15.00 uur besteld, morgen in huis  Gratis verzending vanaf € 60,-  Gratis retourneren binnen 14 dagen  Voor 15.00 uur besteld, morgen in huis  Gratis verzending vanaf € 60,-  Gratis retourneren binnen 14 dagen  Voor 15.00 uur besteld, morgen in huis  Gratis verzending vanaf € 60,-  Gratis retourneren binnen 14 dagen  Voor 15.00 uur besteld, morgen in huis  Gratis verzending vanaf € 60,-  Gratis retourneren binnen 14 dagen  Voor 15.00 uur besteld, morgen in huis  Gratis verzending vanaf € 60,-  Gratis retourneren binnen 14 dagen  Voor 15.00 uur besteld, morgen in huis  Gratis verzending vanaf € 60,-  Gratis retourneren binnen 14 dagen  Voor 15.00 uur besteld, morgen in huis  Gratis verzending vanaf € 60,-  Gratis retourneren binnen 14 dagen  Voor 15.00 uur besteld, morgen in huis  Gratis verzending vanaf € 60,-  Gratis retourneren binnen 14 dagen  Voor 15.00 uur besteld, morgen in huis  Gratis verzending vanaf € 60,-  Gratis retourneren binnen 14 dagen  Voor 15.00 uur besteld, morgen in huis  Gratis verzending vanaf € 60,-  Gratis retourneren binnen 14 dagen  Voor 15.00 uur besteld, morgen in huis  Gratis verzending vanaf € 60,-  Gratis retourneren binnen 14 dagen  Voor 15.00 uur besteld, morgen in huis  Gratis verzending vanaf € 60,-  Gratis retourneren binnen 14 dagen  Voor 15.00 uur besteld, morgen in huis  Gratis verzending vanaf € 60,-  Gratis retourneren binnen 14 dagen  Voor 15.00 uur besteld, morgen in huis

Privacy Policy

Privacyverklaring van Vinci Vici B.V. (hierna te noemen: ‘Vingino’, ‘we’ en ‘ons’)

In deze privacyverklaring willen we u informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens door Vingino. Deze privacyverklaring heeft betrekking op alle door Vingino aangeboden diensten. De bescherming van uw persoonsgegevens is voor ons een belangrijk punt. Met vragen kunt u altijd contact met ons opnemen.

Door gebruik te maken van de diensten van Vingino, accepteert u onze privacyverklaring. Leest u deze privacyverklaring a.u.b. zorgvuldig door voordat u gebruikmaakt van onze diensten.

We hebben technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen, in het bijzonder tegen verlies, manipulatie of onbevoegde toegang. We passen onze beveiligingsmaatregelen regelmatig aan de voortdurende technische ontwikkeling aan. Desondanks wijzen we erop dat er veiligheidsrisico’s verbonden zijn aan de gegevensoverdracht via internet waardoor een volledige bescherming tegen toegang door derden onmogelijk is.

Verzameling van persoonsgegevens

Bij gebruikmaking van onze diensten verstrekt u de door u ingevoerde gegevens aan ons. Hiertoe behoren in het bijzonder gegevens zoals uw naam, adres, e mailadres en telefoonnummer, maar volgens enkele gerechtelijke beslissingen tevens gebruiksgegevens zoals uw IP-adres.

We verwerken bovendien gegevens die u bij gebruik van onze website, telefonisch of via e mail vrijwillig aan ons verstrekt. Hieronder begrepen is alle informatie die u vrijwillig aan ons verstrekt wanneer u zich op de website van Vingino registreert, een bestelling plaatst, een betalingsmethode selecteert of om informatie over onze diensten verzoekt.

Gebruik van persoonsgegevens door en verstrekking hiervan aan derden

We verwerken uw persoonsgegevens slechts voor zover u hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt verleend en de gegevensverwerking is toegestaan onder het toepasselijke recht. We zullen uw toestemming documenteren. Mocht u in concrete gevallen geen toestemming verlenen resp. deze intrekken, dan vragen we u in dit verband er begrip voor te hebben dat u eventueel geen gebruik kunt maken van de desbetreffende diensten resp. dat u eventueel niet kunt beschikken over alle functies van de diensten.

De verzamelde gegevens worden gebruikt om de dienstverlening aan u mogelijk te maken, uit te voeren en te verbeteren. We gebruiken de door u meegedeelde gegevens in het bijzonder om uw bestelling na te komen en af te wikkelen.

Met het oog op de nakoming van de overeenkomst verstrekken we uw gegevens aan het met de levering belaste expeditiebedrijf voor zover dit noodzakelijk is om bestelde artikelen te leveren.

Afhankelijk van de aanbieder van de bij plaatsing van een bestelling door u geselecteerde betaaldienst verstrekken we met het oog op de afwikkeling van de betaling de hiertoe verzamelde betaalgegevens aan de met de betaling belaste kredietinstelling en eventueel door ons gemachtigde aanbieder van de betaaldienst resp. aan de geselecteerde betaaldienst. De aanbieders van de geselecteerde betaaldiensten verzamelen deze gegevens deels ook zelf voor zover u bij hen een account aanmaakt. In dat geval moet u bij plaatsing van een bestelling met uw toegangsgegevens inloggen bij de aanbieder van de betaaldienst. Van toepassing is in dit verband de privacyverklaring van de aanbieder van de desbetreffende betaaldienst.

De gegevens die we van u verzamelen, worden opgeslagen op de beveiligde servers van Vingino of die van een derde.

Verstrekking van gegevens aan derden

We zullen uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen of anderszins verstrekken, tenzij u ons hiertoe hebt gemachtigd of we hiertoe wettelijk verplicht zijn. Het kan echter voorkomen dat informatie intern wordt gedeeld. Onze medewerkers zijn onderworpen aan dezelfde privacyrechtelijke verplichtingen als wij.

Intrekking van uw toestemming

U kunt altijd zonder inachtneming van bepaalde formele vereisten of van een bepaalde termijn door middel van een e mail aan het hieronder vermelde e mailadres van de supportafdeling uw toestemming intrekken om in het vervolg uw persoonsgegevens te verzamelen, te gebruiken, te verwerken en te verstrekken.

Communicatie

Wanneer u via e mail of langs andere weg met ons communiceert, kan het voorkomen dat we uw berichten opslaan. Het kan verder voorkomen dat we u vragen persoonlijke informatie te verstrekken die nodig is om uw verzoek te behandelen. Deze informatie wordt opgeslagen op de beveiligde servers van Vingino of die van een derde. We zullen uw informatie altijd gescheiden van die van andere personen bewaren.

Cookies

Op onze site maken we gebruik van zogenaamde cookies om herhaald gebruik van ons aanbod door dezelfde gebruiker/internetaansluiting te herkennen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die uw internetbrowser op uw computer plaatst en opslaat. Deze hebben ten doel onze internetsite en onze aanbiedingen te optimaliseren. Het gaat hierbij meestal om zogenaamde sessiecookies, die na afloop van uw bezoek weer worden verwijderd. Andere cookies blijven op uw randapparaat staan en stellen ons of het bedrijf waarmee we samenwerken in staat uw browser bij een volgend bezoek te herkennen (persistente cookies). De op deze wijze verkregen informatie heeft ten doel onze aanbiedingen te optimaliseren en de toegang tot onze site voor u te vereenvoudigen.

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en per geval beslist of u deze accepteert of dat cookies in bepaalde gevallen of altijd worden geblokkeerd; we wijzen u er echter op dat u in dat geval eventueel niet volledig gebruik kunt maken van alle functies van onze website.

Nieuwsbrief

We bieden u op onze site de mogelijkheid zich te abonneren op onze nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief informeren we u regelmatig over onze aanbiedingen. Om onze nieuwsbrief te kunnen ontvangen, hebben we een geldig e mailadres nodig. Bij registratie van het e mailadres controleren we of u inderdaad de eigenaar van het opgegeven e mailadres bent resp. of de eigenaar hiervan de ontvangst van de nieuwsbrief heeft geautoriseerd. Bij aanmelding voor onze nieuwsbrief slaan we uw IP-adres alsmede de datum en het tijdstip van uw aanmelding op. Dit dient voor ons als zekerheid voor het geval dat een derde uw e mailadres misbruikt en zich buiten uw medeweten abonneert op onze nieuwsbrief. Er worden door ons verder geen gegevens verzameld. De op deze wijze verzamelde gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het abonnement op onze nieuwsbrief. Deze worden niet aan derden verstrekt. De op deze wijze verzamelde gegevens worden evenmin vergeleken met gegevens die eventueel worden verzameld door andere onderdelen van onze site.

U kunt zich altijd afmelden voor de nieuwsbrief door middel van een bericht aan het hieronder vermelde contactadres of via de hiervoor bestemde link in de nieuwsbrief zelf.

Sociale media (gebruik van plug-ins van Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest en YouTube)

Op de website van Vingino wordt gebruikgemaakt van zogenaamde sociale plug-ins (‘plug-ins’) van de sociale netwerken Facebook, Pinterest en YouTube en van de microbloggingdiensten Twitter en Instagram. Deze diensten worden aangeboden door de ondernemingen Facebook Inc., Pinterest Inc., Google Inc., Twitter Inc. en Instagram LLC.

Facebook wordt aangeboden door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (‘Facebook’). Een overzicht van de plug-ins van Facebook en een beschrijving hiervan vindt u hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins

Twitter wordt aangeboden door Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA (‘Twitter’). Een overzicht van de Twitter-knoppen en een beschrijving hiervan vindt u hier: https://twitter.com/about/resources/buttons

Instagram wordt aangeboden door Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA (‘Instagram’). Een overzicht van de Instagram-knoppen en een beschrijving hiervan vindt u hier: http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges

Pinterest wordt aangeboden door Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA (‘Pinterest’). Een overzicht van de plug-ins van Pinterest en een beschrijving hiervan vindt u hier: https://developers.pinterest.com

YouTube wordt aangeboden door YouTube LLC, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd in 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA. YouTube wordt vertegenwoordigd door Google Inc., gevestigd in 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Een overzicht van de plug-ins van YouTube en een beschrijving hiervan vindt u hier: https://developers.google.com/youtube/bezeich

Indien u op onze website een pagina opvraagt die een dergelijke plug-in bevat, maakt uw browser rechtstreeks verbinding met de servers van Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest of YouTube. De inhoud van de plug-in wordt door de desbetreffende aanbieder rechtstreeks naar uw browser verzonden en in de pagina geïntegreerd. Door de integratie van de plug-ins ontvangen de aanbieders de informatie dat uw browser de desbetreffende pagina van onze website heeft opgevraagd, ook al beschikt u niet over een profiel of bent u op dat moment niet ingelogd. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt door uw browser rechtstreeks naar een server van de desbetreffende aanbieder in de VS verzonden en daar opgeslagen.

Indien u bij een van deze diensten bent ingelogd, kunnen de aanbieders uw bezoek van onze website rechtstreeks koppelen aan uw profiel op Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest resp. YouTube. Bij interactie met de plug-ins (bijvoorbeeld door op de ‘Vind ik leuk’ , de ‘Pin It’ , de ‘Tweet’ resp. de ‘Instagram’-knop te klikken) wordt de desbetreffende informatie eveneens rechtstreeks naar een server van de aanbieders verzonden en daar opgeslagen. De informatie wordt bovendien in het sociale netwerk en op uw Twitter resp. Instagram-account weergegeven en daar aan uw contacten getoond.

Informatie over doel en omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking resp. het verdere gebruik van de gegevens door de aanbieders alsmede over uw rechten dienaangaande en de mogelijke instellingen ter bescherming van uw privacy vindt u in de privacyverklaring van de desbetreffende aanbieder.

Privacyverklaring van Facebook:
http://www.facebook.com/policy.php

Privacyverklaring van Twitter:
https://twitter.com/privacy

Privacyverklaring van Instagram:
https://help.instagram.com/155833707900388/

Privacyverklaring van Pinterest:
http://about.pinterest.com/de/privacy-policy

Privacyverklaring van Google en YouTube:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Toepassing van Google AdWords

Ter promotie van onze website maken we verder gebruik van de reclametool Google AdWords van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (‘Google’). In het kader hiervan passen we op onze website de analysedienst conversietracking van Google toe. Voor zover u via een advertentie van Google op onze website bent gekomen, wordt een cookie op uw computer geplaatst. Cookies zijn kleine tekstbestanden die uw internetbrowser op uw computer plaatst en opslaat. Deze zogenaamde conversiecookies verlopen na 30 dagen en dienen niet om u persoonlijk te identificeren. Indien u bepaalde pagina’s van onze website bezoekt en het cookie nog niet is verlopen, kunnen wij en Google zien dat u als gebruiker op een van onze bij Google geplaatste advertenties hebt geklikt en naar onze site bent doorgelinkt.

De met behulp van de conversiecookies verkregen informatie wordt door Google gebruikt om statistieken over het bezoek van onze website op te stellen. Uit deze statistieken kunnen we opmaken hoeveel gebruikers in totaal op onze advertentie hebben geklikt en bovendien welke pagina’s van onze website door de desbetreffende gebruiker vervolgens zijn opgevraagd. Net als andere adverteerders via Google AdWords ontvangen we echter geen enkele informatie op basis waarvan gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd.

U kunt de installatie van conversiecookies door een overeenkomstige instelling van uw browser blokkeren (bijvoorbeeld door de browserinstelling die de automatische cookieverwerking altijd opheft of specifiek alleen de cookies van het domein googleadservices.com blokkeert).

De privacyverklaring van Google dienaangaande vindt u onder de volgende link: http://www.google.de/policies/privacy.

Toepassing van Google Analytics, Yahoo Analytics en Hotjar

a) Op deze website worden door Google Analytics, een webanalysedienst van de aanbieder Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (‘Google’), gegevens verzameld en opgeslagen op basis waarvan met gebruikmaking van pseudoniemen gebruiksprofielen worden aangemaakt. Deze gebruiksprofielen dienen om het gedrag van de bezoekers te analyseren en op basis hiervan ons aanbod te verbeteren en op een wijze te presenteren die aansluit bij de behoeften van de bezoekers. Hiertoe kunnen cookies worden toegepast. Dit zijn kleine tekstbestanden die lokaal op de computer van de bezoeker van de site worden opgeslagen waardoor het mogelijk is de bezoeker bij een hernieuwd bezoek van onze website te herkennen.

De gepseudonimiseerde gebruiksprofielen worden zonder de uitdrukkelijke, separaat te verlenen toestemming van de betrokkene niet samengevoegd met persoonsgegevens over de drager van het pseudoniem.

U kunt de verzameling van de door het cookie gegenereerde en op uw gebruik van de website betrekking hebbende gegevens (inclusief uw IP-adres) ten behoeve van Google alsmede de verwerking van deze gegevens door Google blokkeren door de via onderstaande link beschikbare browserplug-in te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

In plaats van de browserplug-in kunt u op support@vingino.com

Deze privacyverklaring is voor het laatst geactualiseerd op 20 februari 2018.

STAYUP TO DATE

Meld je nu aan op de nieuwsbrief en mis nooit meer het laatste nieuws, de laatste acties en krijg € 5,- korting bij je volgende bestelling!